Aakshath Das

هندمتولد 18 سپتامبر 2012
آکشات داس بازیگر خردسالی است که برای بازی در فیلم های مرسل (2017) و مردان جدی (2020) شناخته شده است.

فیلم‌های Aakshath Das