Neha Chauhan

نها چاوهان بازیگر و کارگردان است. از نقشهایی که ایفا کرده است میتوان به بازیهایش در Yaan (2014) ، LS: Love r Dhokha (2010) ، Aavari(2019) اشاره کرد.

فیلم‌های Neha Chauhan