سپیده معصومی نصب

سپیده معصومی نصب بیشتر در تئاتر شناخته می شود وی در تئاتر هایی چون ناگهان همه برمی خیزند به آوازی دیگر!» بازی کرده است. وی با بازی در فاز پایانی سریال سه شنبه 14 جولای در تلویزیون شناخته شد.

فیلم‌های سپیده معصومی نصب