Giulio Chiari

ایتالیا
جولیو کیاری بازیگر اهل ایتالیا بود. او بازیگری بود که برای بازی در فیلم Bicycle Thieves شناخته شده بود.

فیلم‌های Giulio Chiari