Rosie Motene

آفریقامتولد 7 سپتامبر 1974
Rosie Motene بازیگر ، نویسنده تهیه کننده فیلم و فعال آفریقای . وی یک دگرباش و فمینیست پان آفریقایی و سخنران GBV و LGBTQI در آفریقا است. او نویسنده کتاب 161 صفحه ای با عنوان بازپس گیری خاک: مبارزه دختر سیاه برای یافتن خود آفریقایی خود است. وی صاحب یک رسانه پان آفریقایی است و یکی از اعضای هیئت منصفه در پنجمین دوره جشنواره فیلم آفریقایی مشارکی (MAFF) در سال 2019 ZAlebs از او به عنوان یکی از شایع ترین اعضای بازیگران استودیو یاد کرده اند.

فیلم‌های Rosie Motene