Tony Kgoroge

آفریقامتولد 21 آوریل 1974
تونی کگورگه بازیگر آفریقای جنوبی است. او بیشتر به خاطر بازی در نقش Jason Tshabalala در Invictus شناخته شده است. او همچنین در نقش Zimele "Ngcolosi" Benggu در صابون e.tv ، Imbewu: The Seed بازی می کند. او با بازیگر Sthandiwe Kgoroge ازدواج کرده است.

فیلم‌های Tony Kgoroge