Christian Zagia

آمریکامتولد 7 ژانویه 1978
کریستین زاگیا به خاطر کارهایش در "نفس نکش" (2016) و دختر در تار عنکبوت (2018) به دنیای سینما معرفی شده است.

فیلم‌های Christian Zagia