Paul Blair

آمریکا
پل بلر بازیگر اهل آمریکا است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم‌های پایگاه (2008)، کتاب خون (2009) و پادشاه قانون شکن (2018) شناخته شده است.

فیلم‌های Paul Blair