هدایت الله نوید

از آثار برجسته هدایت الله نوید میتوان به فیلم های پرنده آهنین،تا مرز دیدار، ملاقات، بهار، صاعقه، کیلومتر پنج، ملکوت، طبیعت بی‌جان، یک اتفاق ساده، در مسلخ عشق و لیلی بامن است اشاره کرد.

فیلم‌های هدایت الله نوید