مهتاب ثروتی

تهرانمتولد 2 بهمن 1370

فیلم‌های مهتاب ثروتی