چکشHammer

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چکش

کارگردان: Christian Sparkes

محصولکانادا
81
فارسی
در فیلم «چکش» بعد از این که پدری متوجه می شود که پسرش از دست یک قاچاقچی مواد مخدر در فرار است، احساس مسئولیت او نیز، این اجازه را به وی می دهد که برای نجات پسرش، حتی با خ...