چکش

Hammer

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چکش

کارگردان: Christian Sparkes

محصولکانادا
81
فارسی
در فیلم «چکش» بعد از این که پدری متوجه می شود که پسرش از دست یک قاچاقچی مواد مخدر در فرار است، احساس مسئولیت او نیز، این اجازه را به وی می دهد که برای نجات پسرش، حتی با خشونت دست به هر راهی بزند.

عوامل سازنده فیلم چکش