پوستر فیلم  رویای گل ها

رویای گل ها

Royaye Golha

فیلم کوتاهایرانی
.25دقیقه
فیلم کوتاه «رویای گل ها» جشن تکلیف یک دختر دانش آموز در پیش است اما بعضی مشکلات در این میان وجود دارد. این فیلم کوتاه، سفر از رویای داشتن چادری گلدار ...

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه رویای گل ها

 فیلم کوتاه رویای گل ها
 فیلم کوتاه رویای گل ها
 فیلم کوتاه رویای گل ها
 فیلم کوتاه رویای گل ها
 فیلم کوتاه رویای گل ها

عوامل سازنده فیلم کوتاه رویای گل ها

یوسف جعفری
مهدی زارع
یوسف جعفری

درباره فیلم کوتاه رویای گل ها

فیلم کوتاه «رویای گل ها» جشن تکلیف یک دختر دانش آموز در پیش است اما بعضی مشکلات در این میان وجود دارد. این فیلم کوتاه، سفر از رویای داشتن چادری گلدار تا بلوغ گذشتن از آن را روایت می کند.