رویای گل ها

Royaye Golha

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  رویای گل ها

کارگردان: یوسف جعفری

محصولایران
فیلم کوتاه «رویای گل ها» جشن تکلیف یک دختر دانش آموز در پیش است اما بعضی مشکلات در این میان وجود دارد. این فیلم کوتاه، سفر از رویای داشتن چادری گلدار تا بلوغ گذشتن از آن را روایت می کند.

عوامل سازنده فیلم کوتاه رویای گل ها