پوستر فیلم  عمق میدان

عمق میدان

Depth of Field

مستندایرانی
.29دقیقه
مستند «عمق میدان» روایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح در اهواز از زبان عکاسان حاضر در این حادثه است.

عوامل سازنده مستند عمق میدان

رضا گنج خانلو
میثم حق وردی
میثم حق وردی

درباره مستند عمق میدان

مستند «عمق میدان» روایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح در اهواز از زبان عکاسان حاضر در این حادثه است.