بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

Batman v Superman: Dawn of Justice

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

کارگردان: Zack Snyder

محصولآمریکا
فیلم «بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت» داستان نبرد «بتمن» و «سوپرمن» است. «سوپرمن» پس از مبارزه اش با «ژنرال زاد» بسیار مغرور شده و دیگر نشانی از ابرقهرمان محبوب مردم ندارد. «بتمن» نیز «سوپرمن» را به خاطر رفتار و کرداری که پیش گرفته سرزنش می کند. در این میان «لکس لوثر» که «سوپرمن» را به عنوان تهدیدی ب...

بازیگران فیلم بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

عوامل سازنده فیلم بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

Deborah SnyderCharles Roven
Junkie XLHans Zimmer
David Brenner