پوستر فیلم  بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

.2ساعت و52دقیقه
فیلم «بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت» داستان نبرد «بتمن» و «سوپرمن» است. «سوپرمن» پس از مبارزه اش با «ژنرال زاد» بسیار مغرور شده و دیگر نشانی از ابرقهرمان محبوب مردم ندارد. «بتمن» نیز «سوپرمن» را به خاطر رفتار و کرداری که پیش گرفته سرزنش می کند. در این میان «لکس لوثر» که «سوپرمن» را به عنوان تهدیدی برای برنامه هایش می بیند، تلاش می ‌کند این دو را با هم دشمن کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

عوامل سازنده فیلم بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

Zack Snyder
Deborah SnyderCharles Roven
Junkie XLHans Zimmer
David Brenner

خلاصه محتوا

فیلم «بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت» داستان نبرد «بتمن» و «سوپرمن» است. «سوپرمن» پس از مبارزه اش با «ژنرال زاد» بسیار مغرور شده و دیگر نشانی از ابرقهرمان محبوب مردم ندارد. «بتمن» نیز «سوپرمن» را به خاطر رفتار و کرداری که پیش گرفته سرزنش می کند. در این میان «لکس لوثر» که «سوپرمن» را به عنوان تهدیدی برای برنامه هایش می بیند، تلاش می ‌کند این دو را با هم دشمن کند.