ناموجود

وحشی فریاد

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  وحشی فریاد

کارگردان: نادر طریقت

محصولایران
این کار مستند در باره شعبان لشگری، یک کشاورز شاعر مسلک و نقاش بسیار ماهری است که برای نقاشی از دل طبیعت رنگهای خود را تهیه می کند. این فیلم با نگاهی خاص از طرف کارگردان اثر ساخته شده است.
نادر طریقت
نادر طریقت
فیلم‌های پیشنهادی