پوستر فیلم  موبی دیک

موبی دیک

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «موبی دیک» براساس داستانی به همین نام ساخته شده است. مردی که از حمله نهنگ سفید به کشتی، نجات پیدا کرده، حالا به دنبال شکار آن نهنگ است.

عوامل سازنده فیلم موبی دیک

Franc Roddam
Steven R. McGlothenKris Noble
Christopher Gordon
Sean Barton

خلاصه محتوا

فیلم «موبی دیک» براساس داستانی به همین نام ساخته شده است. مردی که از حمله نهنگ سفید به کشتی، نجات پیدا کرده، حالا به دنبال شکار آن نهنگ است.