ناموجود

در سرزمینی دیگر‏In Another Land‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  در سرزمینی دیگر

کارگردان: مجید جوانمرد

محصولایران
جمعه بی خلبان دو رگه تاجيكی الاصل مأموريت دارد مواضع مجاهدين تاجيكی را در مرز تاجيكستان و افغانستان بمباران كند. هواپيمای او پس از انجام مأموريت هدف قرارمی گيرد و منهدم می شود. جمعه بای با چتر به روی زمين فرود می آيد و اسير مجاهدين مسلمان تاجيك مي شود. او در مدت اسارت تحت تأثير عطوفت اسلامی آنان قرار می گيرد، اما به تحريك الكساندر هم بند روسی اش فرار می كند...
فیلم‌های پیشنهادی