پوستر فیلم  روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان

روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان

.2ساعت و13دقیقه
فیلم سینمایی «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان» درباره یک باند سرکش و شورشی از مبارزان مقاومت است. آن ها با هم متحد می شوند تا ماموریتی برای سرقت سلاح جدید امپراتوری (ستاره مرگ) انجام دهند. در این بین دختر یک دانشمند برای موفقیت آن ها به این تیم ملحق می شود. هم اکنون آن ها باید امید تازه ای به کهکشان بیاورند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان

عوامل سازنده فیلم روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان

خلاصه محتوا

فیلم سینمایی «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان» درباره یک باند سرکش و شورشی از مبارزان مقاومت است. آن ها با هم متحد می شوند تا ماموریتی برای سرقت سلاح جدید امپراتوری (ستاره مرگ) انجام دهند. در این بین دختر یک دانشمند برای موفقیت آن ها به این تیم ملحق می شود. هم اکنون آن ها باید امید تازه ای به کهکشان بیاورند.