پوستر فیلم  رالف را نجات دهید

رالف را نجات دهید

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
فیلم کوتاه «رالف را نجات دهید» در مورد یک خرگوش به نام «رالف» است که طی مصاحبه کوتاه با یک تیم مستندساز، زندگی روزمره دردناک و غم انگیزش در آزمایشگاه را با هدف حمایت از طرح ممنوع کردن آزمایش بر روی حیوانات، به تصویر می کشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن رالف را نجات دهید

Spencer Susser
Spencer Susser
Spencer Susser

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «رالف را نجات دهید» در مورد یک خرگوش به نام «رالف» است که طی مصاحبه کوتاه با یک تیم مستندساز، زندگی روزمره دردناک و غم انگیزش در آزمایشگاه را با هدف حمایت از طرح ممنوع کردن آزمایش بر روی حیوانات، به تصویر می کشد.