پوستر فیلم  هزار دستان

هزار دستان

Hezardastan

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «هزار دستان» داستان «رضا» خوش ‌نویسی است که گذشته پرماجرایی را داشته است. او به دور از هیاهو و جنجال ‌های سیاسی تهران، به همراه همسرش «قمربانو» ...

تصاویر و جزییات سریال هزار دستان

 سریال هزار دستان
 سریال هزار دستان
 سریال هزار دستان
 سریال هزار دستان
 سریال هزار دستان

عوامل سازنده سریال هزار دستان

علی حاتمی
علی حاتمی
علی حاتمی
مرتضی حنانه

درباره سریال هزار دستان

سریال «هزار دستان» داستان «رضا» خوش ‌نویسی است که گذشته پرماجرایی را داشته است. او به دور از هیاهو و جنجال ‌های سیاسی تهران، به همراه همسرش «قمربانو» در مشهد زندگی می ‌کند تا آن که حضور یک مفتش زندگی آرامشان را بر هم زده و با دستگیری رضا و تهدید و شکنجه ‌اش، از او می‌ خواهد تا به جرمی نکرده اعتراف کند.