باغ مخفیThe Secret Garden

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  باغ مخفی

کارگردان: Marc Munden

محصولآمریکا
فیلم «باغ مخفی» در مورد یک دختر بریتانیایی است که در هند بزرگ شده و در زمین لرزه ای پدر و مادر خود را از دست می دهد. حال به فکر جا و مکانی مناسب برای زندگی است.
Rosie AlisonDavid Heyman
Jack Thorne
Dario Marianelli
Luke Dunkley