پوستر فیلم  باغ مخفی

باغ مخفی

The Secret Garden

.1ساعت و37دقیقه
فیلم «باغ مخفی» در مورد یک دختر بریتانیایی است که در هند بزرگ شده و در زمین لرزه ای پدر و مادر خود را از دست می دهد. حال به فکر جا و مکانی مناسب برای ...

تصاویر و جزییات فیلم باغ مخفی

 فیلم باغ مخفی
 فیلم باغ مخفی
 فیلم باغ مخفی
 فیلم باغ مخفی
 فیلم باغ مخفی

عوامل سازنده فیلم باغ مخفی

Marc Munden
Rosie AlisonDavid Heyman
Jack Thorne
Dario Marianelli
Luke Dunkley

درباره فیلم باغ مخفی

فیلم «باغ مخفی» در مورد یک دختر بریتانیایی است که در هند بزرگ شده و در زمین لرزه ای پدر و مادر خود را از دست می دهد. حال به فکر جا و مکانی مناسب برای زندگی است.