پوستر فیلم  وارکرفت

وارکرفت

.1ساعت و59دقیقه
در«وارکرفت» رهبر اورک ها که دارای جادوی سبز شیطانی است دروازه ای را از سرزمین خود به سرزمین انسان ها باز می کند تا اورک ها به جنگ انسان ها بروند و سرزمین آن ها را تصرف کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم وارکرفت

Duncan Jones
Ramin Djawadi
Paul Hirsch

خلاصه محتوا

در«وارکرفت» رهبر اورک ها که دارای جادوی سبز شیطانی است دروازه ای را از سرزمین خود به سرزمین انسان ها باز می کند تا اورک ها به جنگ انسان ها بروند و سرزمین آن ها را تصرف کنند.