پوستر فیلم  وارکرفت

وارکرفت

Warcraft

.1ساعت و59دقیقه
در«وارکرفت» رهبر اورک ها که دارای جادوی سبز شیطانی است دروازه ای را از سرزمین خود به سرزمین انسان ها باز می کند تا اورک ها به جنگ انسان ها بروند و سرز...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم وارکرفت

 فیلم وارکرفت
 فیلم وارکرفت
 فیلم وارکرفت
 فیلم وارکرفت
 فیلم وارکرفت

عوامل سازنده فیلم وارکرفت

Duncan Jones
Ramin Djawadi
Paul Hirsch

درباره فیلم وارکرفت

در«وارکرفت» رهبر اورک ها که دارای جادوی سبز شیطانی است دروازه ای را از سرزمین خود به سرزمین انسان ها باز می کند تا اورک ها به جنگ انسان ها بروند و سرزمین آن ها را تصرف کنند.