پوستر فیلم  کولیپاری: ارتش قورباغه ها

کولیپاری: ارتش قورباغه ها

.22دقیقه
انیمیشن سریالی «کولیپاری: ارتش قورباغه ها» درباره گروهی از قورباغه ها است که در صلح و امنیت زندگی می کنند اما مشکلات کوچکی با یکدیگر دارند. پس از وقوع یک سری اتفاقات مشکوک، تصمیم می گیرند که با یکدیگر متحد شوند تا علیه نیروهای تاریک بجنگند. یک عنکبوت شرور و رهبر ارتش عقرب ها قصد نابودی قورباغه ها را دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال کولیپاری: ارتش قورباغه ها

Tad Stones
Michael Tavera
Michael Bradley

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «کولیپاری: ارتش قورباغه ها» درباره گروهی از قورباغه ها است که در صلح و امنیت زندگی می کنند اما مشکلات کوچکی با یکدیگر دارند. پس از وقوع یک سری اتفاقات مشکوک، تصمیم می گیرند که با یکدیگر متحد شوند تا علیه نیروهای تاریک بجنگند. یک عنکبوت شرور و رهبر ارتش عقرب ها قصد نابودی قورباغه ها را دارد.