روحThe Spirit

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روح

کارگردان: Frank Miller

محصولآمریکا
فیلم «روح» داستان پلیسی به نام «دنی کولت» را روايت می كند که به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده و به صورت يک روح اسرار‌آميز به زندگی باز می گردد و با هويتی تازه معروف به «شبح...
Deborah Del PreteGigi Pritzker
Frank Miller
David Newman
Gregory Nussbaum