هلوکاست
بستن
پوستر فیلم  هلوکاست

هلوکاست

Holokast

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «هلوکاست» به بررسی نقش بریتانیا در قحطی 1296 تا 1298 شمسی و زمان جنگ جهانی اول و زمینه سازی برای کودتای 1299 و بر آمدن رضاخان از سلطنت می پردازد...

تصاویر و جزییات مستند هلوکاست

عوامل سازنده مستند هلوکاست

درباره مستند هلوکاست

مستند «هلوکاست» به بررسی نقش بریتانیا در قحطی 1296 تا 1298 شمسی و زمان جنگ جهانی اول و زمینه سازی برای کودتای 1299 و بر آمدن رضاخان از سلطنت می پردازد.