پوستر فیلم  نیمه شب 24 آوریل

نیمه شب 24 آوریل

Midnight of April 24

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «نیمه شب ۲۴ آوریل» به ابعاد جدیدی از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، نحوه افشای اسناد، نقش «موسوی خوئینی‌ ها» و «بنی‌ صدر» در این رویدادها می‌ پردازد.

عوامل سازنده مستند نیمه شب 24 آوریل

جواد موگویی
جواد موگویی

درباره مستند نیمه شب 24 آوریل

مستند «نیمه شب ۲۴ آوریل» به ابعاد جدیدی از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، نحوه افشای اسناد، نقش «موسوی خوئینی‌ ها» و «بنی‌ صدر» در این رویدادها می‌ پردازد.