پوستر فیلم  نیمه شب 24 آوریل

نیمه شب 24 آوریل

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «نیمه شب ۲۴ آوریل» به ابعاد جدیدی از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، نحوه افشای اسناد، نقش «موسوی خوئینی‌ ها» و «بنی‌ صدر» در این رویدادها می‌ پردازد.

عوامل سازنده مستند نیمه شب 24 آوریل

جواد موگویی
جواد موگویی

خلاصه محتوا

مستند «نیمه شب ۲۴ آوریل» به ابعاد جدیدی از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، نحوه افشای اسناد، نقش «موسوی خوئینی‌ ها» و «بنی‌ صدر» در این رویدادها می‌ پردازد.