پوستر فیلم  خاطرات سعد آباد

خاطرات سعد آباد

سریالایرانی
.3دقیقه
مستند «خاطرات سعد آباد» نقل قول های نزدیک ترین اشخاص به «محمد رضا پهلوی»، هم چون «حسین فردوست» «اشرف پهلوی» «ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران» و بسیاری دیگر از افراد را بیان کرده و نحوه برخورد وی با مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را به تصویر می کشد.

عوامل سازنده سریال خاطرات سعد آباد

یوسف جعفری
مرکز مستند سوره

خلاصه محتوا

مستند «خاطرات سعد آباد» نقل قول های نزدیک ترین اشخاص به «محمد رضا پهلوی»، هم چون «حسین فردوست» «اشرف پهلوی» «ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران» و بسیاری دیگر از افراد را بیان کرده و نحوه برخورد وی با مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را به تصویر می کشد.