پوستر فیلم  خاطرات سعد آباد

خاطرات سعد آباد

Khaterat Saad Abad

سریالایرانی
.3دقیقه
مستند «خاطرات سعد آباد» نقل قول های نزدیک ترین اشخاص به «محمد رضا پهلوی»، هم چون «حسین فردوست» «اشرف پهلوی» «ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران» و بس...

عوامل سازنده سریال خاطرات سعد آباد

یوسف جعفری
مرکز مستند سوره

درباره سریال خاطرات سعد آباد

مستند «خاطرات سعد آباد» نقل قول های نزدیک ترین اشخاص به «محمد رضا پهلوی»، هم چون «حسین فردوست» «اشرف پهلوی» «ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران» و بسیاری دیگر از افراد را بیان کرده و نحوه برخورد وی با مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را به تصویر می کشد.