پوستر فیلم  شکارچی شکارچی

شکارچی شکارچی

Hunter Hunter

.1ساعت و30دقیقه
فیلم «شکارچی شکارچی» داستان خانواده ای است که با زندگی در جنگلی دورافتاده با شکار و فروش پوست حیوانات امرار معاش می کنند. همه چیز ظاهرا خوب است تا این...

تصاویر و جزییات فیلم شکارچی شکارچی

 فیلم شکارچی شکارچی
 فیلم شکارچی شکارچی
 فیلم شکارچی شکارچی
 فیلم شکارچی شکارچی
 فیلم شکارچی شکارچی

عوامل سازنده فیلم شکارچی شکارچی

Shawn Linden
Neil ElmanJuliette Hagopian
Shawn Linden
Kevon Cronin

درباره فیلم شکارچی شکارچی

فیلم «شکارچی شکارچی» داستان خانواده ای است که با زندگی در جنگلی دورافتاده با شکار و فروش پوست حیوانات امرار معاش می کنند. همه چیز ظاهرا خوب است تا این که با بازگشت گرگ های سرکش، تله های آن ها خود شکار گرگ ها قرار می گیرد. حال آن ها باید در فکر شکار این شکارچی زیرک طبیعت باشند تا بتوانند زنده بمانند.