قصه های کربلا: موکب بین المللStories of Karbala: International Procession

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قصه های کربلا: موکب بین الملل

کارگردان: اصغر بختیاری

محصولایران
مستند «قصه های کربلا: موکب بین الملل» به گفتگو با زائرین حسینی که از کشورهای مختلف در سفر اربعین شرکت کرده اند، می پردازد.