پوستر فیلم  هراس

هراس

Haras

فیلمایرانی
.1ساعت و15دقیقه
فیلم «هراس» درباره شخصی به نام «ابراهیم» است که همراه با دوستش «رضا» و چند رزمنده دیگر بعد از بمباران شیمیایی یکی از روستاهای مرزی، به یکی از مقرهای ...

عوامل سازنده فیلم هراس

شهریار بحرانی
محسن صابری

درباره فیلم هراس

فیلم «هراس» درباره شخصی به نام «ابراهیم» است که همراه با دوستش «رضا» و چند رزمنده دیگر بعد از بمباران شیمیایی یکی از روستاهای مرزی، به یکی از مقرهای نیرو های عراقی در منطقه نفوذ کرده و از هدف بعدی بمباران شیمیایی مطلع می شوند، حالا آن ها فرصت دارند تا یک شبانه روز آن منطقه را تخلیه و آماده دفاع باشند.