پوستر فیلم  ناشناخته

ناشناخته

.1ساعت و43دقیقه
مستند «ناشناخته» بر روی یک سری اسناد محرمانه افشا شده تمرکز دارد که دال بر وجود موجودات فرا زمینی می باشد که دولت آمریکا طی چندین دهه سعی داشته این مسئله را از دید مردم و رسانه ها مخفی نگه دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ناشناخته

Michael Mazzola
Jake Hull

خلاصه محتوا

مستند «ناشناخته» بر روی یک سری اسناد محرمانه افشا شده تمرکز دارد که دال بر وجود موجودات فرا زمینی می باشد که دولت آمریکا طی چندین دهه سعی داشته این مسئله را از دید مردم و رسانه ها مخفی نگه دارد.