پوستر فیلم  بی آبان

بی آبان

Bi Aban

مستندایرانی
.1ساعت و8دقیقه
مستند «بی آبان» به بررسی میزان آب شیرین در کشور پرداخته و نشان می دهد چه مسائلی باعث کمبود آب شیرین در این سرزمین چهار فصل شده است.

تصاویر و جزییات مستند بی آبان

 مستند بی آبان
 مستند بی آبان
 مستند بی آبان
 مستند بی آبان
 مستند بی آبان

عوامل سازنده مستند بی آبان

درباره مستند بی آبان

مستند «بی آبان» به بررسی میزان آب شیرین در کشور پرداخته و نشان می دهد چه مسائلی باعث کمبود آب شیرین در این سرزمین چهار فصل شده است.