رخ دیوانه
بستن

رخ دیوانهCrazy Castle

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  رخ دیوانه
پیش نمایش

محصولایران
داستان درباره يک گروه از جوانان است که نقطه اشتراک آنها در اين است که يا پدر خود را از دست داده‌ اند و يا والدين آنها از هم جدا شده‌ اند. آنها در شبکه اجتماعی گروهی تشکيل داده اند. در يکی از شب‌ ها براساس يک شوخی و شرط‌بندی يکی از بچه‌ ها وارد خانه‌ ای می شود و همين شوخی سرآغازی می شود برای اتفاقاتی که در روايت های مجزا به تصوير کشيده شده است.
فیلم‌های پیشنهادی