رخ دیوانه
بستن

رخ دیوانهCrazy Rook

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  رخ دیوانه
پیش نمایش

محصولایران
فیلم «رخ دیوانه» درباره يک گروه از جوانان است که نقطه اشتراک آنها در اين است که يا پدر خود را از دست داده‌ اند و يا والدين آنها از هم جدا شده‌ اند. آنها در شبکه اجتماعی گروهی تشکيل داده اند. در يکی از شب‌ ها براساس يک شوخی و شرط‌بندی يکی از بچه‌ ها وارد خانه‌ ای می شود و همين شوخی سرآغازی می شود برای اتفاقاتی که در روايت های مجزا به تصوير کشيده شده است.
بیتا منصوری