رخ دیوانه
بستن
پوستر فیلم  رخ دیوانه

رخ دیوانه

فیلمایرانی
.1ساعت و41دقیقه
فیلم «رخ دیوانه» درباره يک گروه از جوانان است که نقطه اشتراک آنها در اين است که يا پدر خود را از دست داده‌ اند و يا والدين آنها از هم جدا شده‌ اند. آنها در شبکه اجتماعی گروهی تشکيل داده اند. در يکی از شب‌ ها براساس يک شوخی و شرط‌بندی يکی از بچه‌ ها وارد خانه‌ ای می شود و همين شوخی سرآغازی می شود برای اتفاقاتی که در روايت های مجزا به تصوير کشيده شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم رخ دیوانه

بیتا منصوری

خلاصه محتوا

فیلم «رخ دیوانه» درباره يک گروه از جوانان است که نقطه اشتراک آنها در اين است که يا پدر خود را از دست داده‌ اند و يا والدين آنها از هم جدا شده‌ اند. آنها در شبکه اجتماعی گروهی تشکيل داده اند. در يکی از شب‌ ها براساس يک شوخی و شرط‌بندی يکی از بچه‌ ها وارد خانه‌ ای می شود و همين شوخی سرآغازی می شود برای اتفاقاتی که در روايت های مجزا به تصوير کشيده شده است.