رخ دیوانه
بستن
پوستر فیلم  رخ دیوانه

رخ دیوانه

Crazy Rook

فیلمایرانی
.1ساعت و41دقیقه
فیلم «رخ دیوانه» درباره يک گروه از جوانان است که نقطه اشتراک آنها در اين است که يا پدر خود را از دست داده‌ اند و يا والدين آنها از هم جدا شده‌ اند. آن...

تصاویر و جزییات فیلم رخ دیوانه

 فیلم رخ دیوانه
 فیلم رخ دیوانه
 فیلم رخ دیوانه
 فیلم رخ دیوانه

عوامل سازنده فیلم رخ دیوانه

بیتا منصوری

درباره فیلم رخ دیوانه

فیلم «رخ دیوانه» درباره يک گروه از جوانان است که نقطه اشتراک آنها در اين است که يا پدر خود را از دست داده‌ اند و يا والدين آنها از هم جدا شده‌ اند. آنها در شبکه اجتماعی گروهی تشکيل داده اند. در يکی از شب‌ ها براساس يک شوخی و شرط‌بندی يکی از بچه‌ ها وارد خانه‌ ای می شود و همين شوخی سرآغازی می شود برای اتفاقاتی که در روايت های مجزا به تصوير کشيده شده است.