دیوید بکهام : سفر به ناشناخته
بستن
پوستر فیلم  دیوید بکهام : سفر به ناشناخته

دیوید بکهام : سفر به ناشناخته

David Beckham: Into the Unknown

مستندانگلیسی
.1ساعت و22دقیقه
مستند «دیوید بکهام : سفر به ناشناخته» «دیوید بکهام» و سه نفر از دوستانش را در یکی از بی نظیر ترین ماجراجویی ها در کشور برزیل و دیگر مناطق جهان نشان می...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند دیوید بکهام : سفر به ناشناخته

 مستند دیوید بکهام : سفر به ناشناخته
 مستند دیوید بکهام : سفر به ناشناخته
 مستند دیوید بکهام : سفر به ناشناخته
 مستند دیوید بکهام : سفر به ناشناخته

عوامل سازنده مستند دیوید بکهام : سفر به ناشناخته

Anthony Mandler
Sam BickleyChicão Fill
John Paul Jones

درباره مستند دیوید بکهام : سفر به ناشناخته

مستند «دیوید بکهام : سفر به ناشناخته» «دیوید بکهام» و سه نفر از دوستانش را در یکی از بی نظیر ترین ماجراجویی ها در کشور برزیل و دیگر مناطق جهان نشان می دهد. در ابتدا آنها به اعماق جنگل های «آمازون» می روند و با بومیان این منطقه آشنا می شوند. همچنین شما در این مستند شاهد صحنه های زیبایی از «قاره آفریقا» که با حضور ستارگان بزرگ فوتبال جهان خواهد بود.