پوستر فیلم  عروسک کوکی نیستیم

عروسک کوکی نیستیم

مستندایرانی
.56دقیقه
مستند «عروسک کوکی نیستیم» روایتگر فراز و نشیب های یک معلم پرورشی در مدرسه است که تلاش دارد با به کارگیری شیوه ای نوین، اثر گذاری خود را بر دانش آموزان دو چندان کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند عروسک کوکی نیستیم

امیر منیری
امیر منیری
امیر منیری

خلاصه محتوا

مستند «عروسک کوکی نیستیم» روایتگر فراز و نشیب های یک معلم پرورشی در مدرسه است که تلاش دارد با به کارگیری شیوه ای نوین، اثر گذاری خود را بر دانش آموزان دو چندان کند.