پوستر فیلم  1800 گرم

1800 گرم

1800 gramów

.1ساعت و9دقیقه
فیلم «1800 گرم» درباره برترین خصلت های انسانی مانند: عشق، ایثار، شجاعت، مهربانی است که در همه انسان ها نهفته شده و باید شکوفا شود. داستان زنی به نام «...

تصاویر و جزییات فیلم 1800 گرم

 فیلم 1800 گرم
 فیلم 1800 گرم
 فیلم 1800 گرم
 فیلم 1800 گرم
 فیلم 1800 گرم

عوامل سازنده فیلم 1800 گرم

Marcin Glowacki
Krystyna Lason
Pawel Lucewicz
Krzysztof Boron

درباره فیلم 1800 گرم

فیلم «1800 گرم» درباره برترین خصلت های انسانی مانند: عشق، ایثار، شجاعت، مهربانی است که در همه انسان ها نهفته شده و باید شکوفا شود. داستان زنی به نام «اوا» است که در جست و جوی خانواده فرزندان یتیم است.