ارنست و سلستینErnest And Celestine

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ارنست و سلستین
انیمیشن «ارنست و سلستین» داستان دوستی عجیب بین یک خرس به نام ارنست و یک موش جوان به نام سلستین است. سلستین در پرورشگاهی زندگی می کند که داستان هایی از دشمنی دیرینه موش ها...
Didier BrunnerEric Beckman
Gabrielle Vincent
Vincent Courtois
Fabienne Alvarez-Giro