پوستر فیلم  ارنست و سلستین

ارنست و سلستین

Ernest And Celestine

انیمیشنبلژیکی
.1ساعت و18دقیقه
انیمیشن «ارنست و سلستین» داستان دوستی عجیب بین یک خرس به نام ارنست و یک موش جوان به نام سلستین است. سلستین در پرورشگاهی زندگی می کند که داستان هایی از...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن ارنست و سلستین

 انیمیشن ارنست و سلستین
 انیمیشن ارنست و سلستین
 انیمیشن ارنست و سلستین
 انیمیشن ارنست و سلستین
 انیمیشن ارنست و سلستین

عوامل سازنده انیمیشن ارنست و سلستین

Didier BrunnerEric Beckman
Gabrielle Vincent
Vincent Courtois
Fabienne Alvarez-Giro

درباره انیمیشن ارنست و سلستین

انیمیشن «ارنست و سلستین» داستان دوستی عجیب بین یک خرس به نام ارنست و یک موش جوان به نام سلستین است. سلستین در پرورشگاهی زندگی می کند که داستان هایی از دشمنی دیرینه موش ها و خرس ها در آن جا گفته می شود.