پوستر فیلم  ملکاوان

ملکاوان

Molkavan S1 E28

سریالایرانی
.فصل 1.قسمت 28
.43دقیقه
سریال «ملکاوان» داستان زنی است که همسرش به طور مرموزی در خارج از کشور خودکشی می کند. در پی یافتن راز خودکشی او نهادهای امنیتی داخلی و خارجی وارد داستا...

تصاویر و جزییات سریال ملکاوان

 سریال ملکاوان
 سریال ملکاوان
 سریال ملکاوان
 سریال ملکاوان
 سریال ملکاوان

عوامل سازنده سریال ملکاوان

درباره سریال ملکاوان

سریال «ملکاوان» داستان زنی است که همسرش به طور مرموزی در خارج از کشور خودکشی می کند. در پی یافتن راز خودکشی او نهادهای امنیتی داخلی و خارجی وارد داستان می شوند، و ماجراهایی را در این سریال رقم می زند.