پوستر فیلم  جعبه جنگل: یخچال

جعبه جنگل: یخچال

Jungle Box: Refrigerator

انیمیشنکره جنوبی
.4دقیقه
انیمیشن «جعبه جنگل: یخچال» داستان یک روز گرم در جنگل است. در این جنگل «خرس» «میمون» و «پسر بچه» در حال باد زدن خودشان هستند که یخچالی از آسمان به زمین...

تصاویر و جزییات انیمیشن جعبه جنگل: یخچال

 انیمیشن جعبه جنگل: یخچال
 انیمیشن جعبه جنگل: یخچال
 انیمیشن جعبه جنگل: یخچال
 انیمیشن جعبه جنگل: یخچال
 انیمیشن جعبه جنگل: یخچال

عوامل سازنده انیمیشن جعبه جنگل: یخچال

Shin Tae Sik
Kim Joy
Kim Jong Hyung
Shin Tae Sik

درباره انیمیشن جعبه جنگل: یخچال

انیمیشن «جعبه جنگل: یخچال» داستان یک روز گرم در جنگل است. در این جنگل «خرس» «میمون» و «پسر بچه» در حال باد زدن خودشان هستند که یخچالی از آسمان به زمین می افتد و «پنگوئنی» وارد جنگل می شود.