فراموشیOblivion

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فراموشی

کارگردان: Joseph Kosinski

محصولآمریکا
فیلم «فراموشی» درباره یک مامور کارآزموده است که در آینده ای دور، به کره زمین که اکنون تنها ویرانه ای از آن باقی مانده، فرستاده شده است تا منابع باقی مانده آن را شناسایی ک...