ناموجود

شهر در دست بچه هاCity in the Hands of Children

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شهر در دست بچه ها

کارگردان: اسماعیل براری

محصولایران
بچه‌های یک شهر که از دست بزرگترهای خود به تنگ آمده‌اند به پیشنهاد و کمک بادبادکی به شهری پرواز می‌کنند که خالی از بزرگترها است. در آنجا بچه‌ها امور شهر را در دست می‌گیرند و به کارهای مورد علاقه‌ی خود می‌پردازند. اما پس از گذشت مدتی بر اثر بی‌تجربگی نظم شهر بهم می‌ریزد و بچه‌های پشیمان تصمیم به بازگشت می گیرند. بزرگترها هم که به دنبال بچه ها می‌گردند، پی می‌برند که در حق آن‌ها اهمال و بی‌توجهی کرده‌اند. بچه‌ها با بادبادک‌هایشان به شهر خودشان، نزد بزرگترها بازمی‌گردند. این تجربه به آن‌ها ثابت می‌کند که به وجود همدیگر نیازمندند.
فیلم‌های پیشنهادی