ناموجود

ژن خوکWanted

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ژن خوک

کارگردان: سعید سهیلی

محصولایران
آیا «ژن خوک» دستمالى است براى سر بى درد؟ من سرم درد مى کند براى ساخت این فیلم. سر بى درد را دستمال نمى بندند، اما من سرم درد مى کند، بد هم درد مى کند ، پس دستمال ساخت «ژن خوک» را به سر بسته ام، محکم هم بسته ام، هم براى سختى هاى ساخت هم براى سختى هاى پس از ساخت.
فیلم‌های پیشنهادی