پوستر فیلم  بهارات

بهارات

Bharat

فیلمهندی
.2ساعت و5دقیقه
فیلم «بهارات» درباره پسری است که در هشت سالگی در اثر جدایی هند و پاکستان و اختلافات مذهبی، به همراه خانواده خود مجبور به ترک پاکستان می شود. در این بی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم بهارات

 فیلم بهارات
 فیلم بهارات
 فیلم بهارات
 فیلم بهارات
 فیلم بهارات

عوامل سازنده فیلم بهارات

درباره فیلم بهارات

فیلم «بهارات» درباره پسری است که در هشت سالگی در اثر جدایی هند و پاکستان و اختلافات مذهبی، به همراه خانواده خود مجبور به ترک پاکستان می شود. در این بین قولی به پدر خود می دهد که وفای به آن زندگی اش را تحت الشعاع قرار می دهد.