پوستر فیلم  فسقلی های باغچه

فسقلی های باغچه

Beat Bugs

.11دقیقه
داستان انیمیشن «فسقلی های باغچه» درباره پنج حشره است که در حیاط خلوت خانه ای که بسیار سرسبز می باشد زندگی می کنند و آموزه هایی از زندگی را هم زمان با ...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال فسقلی های باغچه

 سریال فسقلی های باغچه
 سریال فسقلی های باغچه
 سریال فسقلی های باغچه
 سریال فسقلی های باغچه
 سریال فسقلی های باغچه

عوامل سازنده سریال فسقلی های باغچه

درباره سریال فسقلی های باغچه

داستان انیمیشن «فسقلی های باغچه» درباره پنج حشره است که در حیاط خلوت خانه ای که بسیار سرسبز می باشد زندگی می کنند و آموزه هایی از زندگی را هم زمان با ماجراجویی های خود کسب می کنند.