پرندگان خشمگین: میکر اسپیس
بستن
پوستر فیلم  پرندگان خشمگین: میکر اسپیس

پرندگان خشمگین: میکر اسپیس

سریالفنلاندی
.1دقیقه
در انیمیشن سریالی کوتاه «پرندگان خشمگین: میکر اسپیس» پرندگان خشمگین به همراه خوک ها در قسمت های مختلف با اتفاقات بامزه، فضای شاد و مفرحی را برای کودکان ایجاد کرده اند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پرندگان خشمگین: میکر اسپیس

خلاصه محتوا

در انیمیشن سریالی کوتاه «پرندگان خشمگین: میکر اسپیس» پرندگان خشمگین به همراه خوک ها در قسمت های مختلف با اتفاقات بامزه، فضای شاد و مفرحی را برای کودکان ایجاد کرده اند.