روسی
بستن
پوستر فیلم  روسی

روسی

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «روسی» مردی به نام «توماج» از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و «یوسف» وجود داشته و برادر «یوسف» دوست صمیمی «توماج» است و به نوعی پل ارتباطی بین «یوسف» و «توماج» است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم روسی

امیرحسین ثقفی
علی اکبر ثقفی

خلاصه محتوا

فیلم «روسی» مردی به نام «توماج» از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و «یوسف» وجود داشته و برادر «یوسف» دوست صمیمی «توماج» است و به نوعی پل ارتباطی بین «یوسف» و «توماج» است.