روسی
بستن
پوستر فیلم  روسی

روسی

Russian

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «روسی» مردی به نام «توماج» از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشق...

تصاویر و جزییات فیلم روسی

 فیلم روسی
 فیلم روسی
 فیلم روسی
 فیلم روسی

عوامل سازنده فیلم روسی

امیرحسین ثقفی
علی اکبر ثقفی

درباره فیلم روسی

فیلم «روسی» مردی به نام «توماج» از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و «یوسف» وجود داشته و برادر «یوسف» دوست صمیمی «توماج» است و به نوعی پل ارتباطی بین «یوسف» و «توماج» است.