ماتMatt

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مات

کارگردان: مهدی راوش

محصولایران
فیلم کوتاه « مات» رابطه بین انسان ها به سرنوشت هایی که پیش بینی می کنند ختم نمی شود. داستان قصه یکی از همین رابطه هاست.
روح اله راوش
مهدی راوش
رضا حکیم