پوستر فیلم  نوآوران

نوآوران

Innovators

سریالایرانی
.41دقیقه
مستند «نوآوران» به گفتگو با جوانان موفق کشورمان که ایده یا طرحی جدید ارائه داده اند و این کارشان گامی رو به جلو برای پیشرفت ایران اسلامی محسوب می شود،...

تصاویر و جزییات سریال نوآوران

 سریال نوآوران
 سریال نوآوران
 سریال نوآوران
 سریال نوآوران
 سریال نوآوران

عوامل سازنده سریال نوآوران

درباره سریال نوآوران

مستند «نوآوران» به گفتگو با جوانان موفق کشورمان که ایده یا طرحی جدید ارائه داده اند و این کارشان گامی رو به جلو برای پیشرفت ایران اسلامی محسوب می شود، می پردازد.